duurzaam samenwerken 

de huidige tijd vraagt meer dan ooit om een zuivere en transparante manier van samenwerken. PEOPLE  PLANET  PROFIT

dit vergt een open vizier van alle partijen die betrokken zijn in het bouwproces.

alleen vanuit die grondhouding kan een goed eindproduct ontstaan met een voor de eindgebruiker fantastisch resultaat.

IDenergie

is gewend om op constructieve wijze samen te werken, waarbij het eigenbelang niet maatgevend is.