duurzaam bouwen

om duurzaam bouwen kan niemand meer heen.

duurzaam bouwen is geen loze kreet, maar houdt in dat door de keuze van bouwmaterialen, gebouw- en woninginstallaties en de manier waarop wordt gebouwd en geïnstalleerd, energie wordt bespaard. 

bij deze wijze van bouwen wordt minder afval en milieu-onvriendelijke stoffen geproduceerd en verwerkt.

het is een snel gegroeide tak van (bouw)sport, een groei die verstandig moet worden doorgemaakt.

de zorg voor milieu en verstandig gebruik van grondstoffen, vereist gespecialiseerde kennis en begrip van de hele kringloop. 

dit levert zo veel meer op dan uitsluitend een mooi project. het is meewerken aan een schone toekomst

IDenergie

heeft als missie het breed en onafhankelijk inzetten van duurzame energietechnieken.  dit door middel van ondersteuning aan opdrachtgevers welke werken binnen of met de bouw- en installatiewereld