duurzaam installeren

  duurzame (of groene) energie is opgewekt door schone, onuitputtelijke bronnen als zon, wind, water en bio-energie

  de voordelen van duurzame energie ten opzichte van energie uit fossiele bronnen (aardgas, aardolie, steenkool) zijn legio:

 • geen uitstoot van broekasgassen (CO2) of andere schadelijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of gezondheid
 • minder afhankelijk van een klein aantal olie en gas producerende landen. die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar
 • in tegenstelling tot olie en gas raakt duurzame energie nooit op

   welke technieken kan IDenergie voor u inzetten?

 • zonne-energie  (zonnestroom en zonnewarmte)
 • verwarmingen en  airconditioning
 • ventilatie (vraaggestuurd en met warmteterugwinning
 • warmtepompen (bodem en lucht)
 • water- en sanitaire installaties

   marktsegmenten

 • scholen
 • kantoren
 • woningbouw
 • monumentale gebouwen

IDenergie

kan u helpen de voordelen van duurzame energie volop te benutten