duurzaam integreren

nog belangrijker dan voorheen is het geïntegreerd ontwerpen van stedenbouw, architectonische vormgeving en

gebouwgebonden installaties.

immers in een vroegtijdig stadium moeten er ingrijpende beslissingen genomen worden over o.a. de functionaliteit en ruimtebeslag van installaties

gebouwgebonden  installaties voor klimaatinstallaties bestaan uit  BRON,  OPWEKKER en AFGIFTE-elementen.                              een juiste samenhang van deze onderdelen is van groot belang voor een optimaal functioneren.

 

IDenergie

werkt vanuit de TRIAS-ENERGETICA ; eerst vermijden, dan optimaliseren en vervolgens verduurzamen.  reeds in vroegtijdig stadium inschakelen betekent kosten besparen in de uitvoering.